Kunjungi channel youtube kami untuk video lengkapnya.
Henteu Leungit Sumanget

Mang Aju jeung bi Enah keur ningalian barangkal urut imahna anu rugrug jalaran lini gede sabulan ka tukang. Tapi aranjeunna tetep teger. “Puji sukur nya, Ma,” ceuk mang Aju ka bi Enah, ...

Artikel terbaru | 15 Mar 2023